Yhteystiedot

Ketukopteri on Opetushallituksen rahoittama Lukiokoulutuksen Laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen kuuluva hanke, jossa keskeisinä teemoina ovat tulevaisuusnäkökulmien vahvistaminen ja ennakointitiedon hyödyntäminen lukion ohjaustyössä. Lisäksi Ketukopteri kehittää kokeillen ja verkostojen kanssa hyviä keinoja korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöhön sekä kansainvälisyyteen liittyvän ohjauksen toteuttamiseen.

Hankkeesta vastaava Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia tekee pitkän tähtäimen työtä ekososiaalisen sivistyksen edistämiseksi. Hankkeessa työskentelevä tiimi esittelee tällä sivulla omaa rooliaan kestävän tulevaisuuden tekijöinä ja Ketukopterin toiminnan parissa.

Seuraa meitä: InstagramPinterestEkoaavistuksia-podcast

Kari A. Hintikka

Kari A. Hintikka
Rooli Ketukopterissa: Ennakointidatan kerääminen ja hyödyntämisen suunnittelu, Delfoi-kyselyt, ekososiaalisen sivistyksen kompetenssit, systeemiajattelu, KETU2-opintojaksoon liittyvät kokeilut.

Jenni Linturi

Jenni Linturi jenni.linturi[ät]otavanopisto.fi
Rooli Ketukopterissa: Tiedotus ja viestintä, taidepedagogiset menetelmät, erityisesti kirjallinen ilmaisu, Delfoi-kyselyt.

Anne Rongas

Anne Rongas anne.rongas[ät]otavia.fi, p. 040 5181229, Twitter & LinkedIn
Rooli Ketukopterissa: Hankkeen vetäminen, yhteistyöverkostot, tiedotus ja viestintä, toteutukset opiskelijoiden kanssa, oppimisen psykologia ja sosiaalipsykologia, akateemiset opiskelutaidot, LOPS2021-toteutus, hanketapahtumien järjestäminen, tuotosten viimeistely ja julkaisu sekä Delfoi-kyselyt.

13 Ilmastotekoja
15 Maanpäällinen elämä

Annelle läheistä: Minua motivoi ja kannustaa Ketukopteri-toimintaan huolenpito elävästä maasta ja koko Maapallomme tulevaisuudesta. Ahdistus, lamaantuminen tai arvon kieltäminen ovat ymmärrettäviä ja murheellisia reagointeja ilmastokriisiin. Tarvitsemme toimintatarmoisia ihmisiä. Tarvitsemme elämäntavan muutosta. Ilmastoystävällisyys tarkoittaa toisenlaista elämää vaan ei huonompaa. Yhteistyö on kaiken avain. Toimintavoima kasvaa, kun teemme yhdessä työtä elävän maan hyväksi. Entisenä luomuviljelijänä lajikato ja elinkelpoisen maan väheneminen ovat erityisen lähellä sydäntä.

Tuija Salminen

Tuija Salminen
Rooli Ketukopterissa: Osaamismerkit, ekososiaalisen sivistyksen kompetenssit, OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatti, ekologisen jälleenrakennuksen johtaminen oppilaitoksissa, kansainväliset yhteydet.

Jukka Tikkanen

Jukka Tikkanen jukka.tikkanen[ät]otavanopisto.fi, p 044 794 5103
Rooli Ketukopterissa: Ekososiaalisen sivistyksen kompetenssit ja ekososiaalisen sivistymisen polun pedagogisten työkalujen kokonaisuus, KETU2-opintokokonaisuuden kokeilut, taidepedagogiset menetelmät, erityisesti musiikkipedagogiikka, Delfoi-kyselyt.

Jukalle läheistä: Kuluttaminen itsessään nostaa karvat pystyyn. Jokainen meistä kuitenkin kuluttaa jollain tasolla, materiaan tai palveluihin. Täysi omavaraisuus ruoan suhteen on haaste. Siksi kuluttaminen on kaikkia lähellä. On tärkeää, että mietit oikeasti mitä tarvitset, missä ja miten hankkimasi on tuotettu. Yhteistyö ja kumppanuus edellyttävät vuorovaikutusta. Sitä tarvitaan kestävän maailman rakentamiseen. Sitä tarvitaan rutkasti myös yhtyesoitossa.

Lauri Ylä-Jussila

Lauri Ylä-Jussila
Rooli Ketukopterissa: KETU2-opintokokonaisuuden kokeilut, kestävyyskasvatuksen verkostot, kansainväliset yhteydet, LOPS2021 toteutus, toiminnalliset pedagogiset menetelmät, systeemiajattelu, akateemiset opiskelutaidot, tulevaisuusohjaus.

Laurille läheistä: Ketukopterissa minua motivoi erityisesti lukiokoulutuksen kehittäminen siihen suuntaan, että systeeminen ajattelu ja tulevaisuusperpektiiviin panostaminen, sekä transformatiivinen oppiminen ovat vahvemmin esillä lukiokoulutuksessa aina opintojenohjauksesta kieltenopiskeluun. Tämä on toki osa laajempaa sivistyksen painopisteiden “keikautusta” kohti ekososiaalisesti sivistynyttä yhteiskuntaa.