Delfoi-menetelmällä tulevaisuusajattelua opettelemaan

Kyky hahmottaa mutkikkaita kokonaisuuksia, varsinkin tulevaisuuteen kiinnittyviä, on tärkeää ja vaikeaa. Filosofi Roman Krznaric on kirjoittanut kirjan The Good Ancestor – How to Think Long Term in a Short-Term World, jossa hän kuvailee, kuinka tärkeää meidän olisi nyt kaikilla tasoilla huomioida valinnoissamme myös ne, joilla ei ole vielä äänivaltaa eli ne, jotka eivät ole vielä syntyneet. Samaa on korostanut professori Arto O. Salonen niin teksteissään kuin lukuisissa esiintymisissään.

Meidän pitää pyrkiä jättämään hyvän elämän edellytykset tuleville sukupolville. Ja tämän hahmottamiseen tarvitsemme Krznarin ajamaa pitkän tähtäimen ajattelun taitoa. Krznaricin ajatteluun ja näkemyksiin pääsee mukavasti tutustumaan Luke Robert Masonin Futures podcastin episodin #22 sekä tiiviisti Krznaricin TED-puheen How to be a good ancestor avulla.

Utopia-hankkeen Antti Rajala, UEF, kannustaa kuvittelemaan tulevaisuuksia.

Konkreettien utopioiden -tutkimushankkeessa lähtökohtana on ajatus siitä, että meidän on ensin kyettävä kuvittelemaan mahdollisia ja toivottavia hyviä tulevaisuuksia, olivatpa ne kuinka utopistisia tahansa, ennen kuin kykenemme arjen valinnoissamme suuntaamaan kohti toivottua. Ekoaavistuksia podcastin jaksossa #10 tutkija Antti Rajala, utopiahankkeen johtaja, kertoo: ”Tulevaisuusvisiointi ja tulevaisuuskeskustelu on nyt nostanut päätään, koska olemme yhteiskunnassa kriisitilassa. Emme voi jatkaa niin, kuin ennen on toimittu. On löydettävä vaihtoehtoja. Utopialla voidaan tarkoittaa konkreettia toimintaa ja yhteiskunnallista uudistusta, kuten vaikkapa Wikipedia vapaan tiedonvälityksen toteuttamisessa. Konkreetit ekokriisiä ratkovat utopiat voivat olla pieniä askelia toivottuun suuntaan, esimerkkinä kasvisruokapäivä koulussa.”

Utopia-hankkeen sivuilta löytyy paljon kiinnostavaa. Erityisesti kaikille asiasta kiinnostuneille opettajille suositeltava kohde on Utopiapedagogiikan verkkokurssi, jonka voi opiskella omatoimisesti ja napata vaikka kaverin mukaan. Kurssi ja muuta oppimateriaalia löytyy hankesivuilta osoitteesta utopiaproject.fi/oppimateriaalit.

Delfoi on tulevaisuuksien tutkimuksen menetelmä, jossa asiantuntijajoukko punnitsee annettuja tulevaisuusväitteitä. Hyvin usein väitteissä haetaan vastaajan näkemystä siitä, miten toivottava ja miten todennäköinen annettu väite on. Väitteissä voidaan tehdä aikahyppyjä utooppisiin ja dystooppisiin maisemiin. Kannanoton lisäksi näkemyksistä käydään keskustelua.

Tyypillisesti Delfoi-työskentely on anonyymiä, mutta dialogia voidaan jatkaa kyselyn tulosten pohjalta myös kasvokkain esimerkiksi Erätauko-menetelmällä. Niin Delfoita kuin Erätaukoa voidaan toteuttaa opiskelijoiden kanssa osana normaalia opetussuunnitelmatavoitteisiin kytkettyä opiskelua. Ketukopteri-hankkeen aikana olemme käyttäneet näitä molempia menetelmiä lukiolaisten kanssa. Lisäksi olemme toteuttaneet useampaan kertaan samaan menetelmäperheeseen kuuluvaa tulevaisuuskuvittelua, jonka kuvaus ja Jukka Tikkasen video-ohjeet löytyy Ekososiaalisen sivistyksen -työkalusivuilta.

Järjestämme 18.4.23 klo 15:15 yhdessä Otavan Opiston Delfoi-pajayhteisön kanssa webinaarin Delfoin soveltamisesta opetuskäyttöön. Webinaarissa Ketukopterin Anne Rongas ja Delfoi-yhteisön Eliisa Lintukorpi perkaavat niin menetelmää, sovellusesimerkkejä kuin mahdollisuuksia. Webinaari on kaikille avoin ja tallennetaan myöhemmin julkaistavaksi. Ilmoittautuminen lomakkeella 17.4. mennessä.

Ketukopteri toivottaa hyvää tulevaisuuspäivää kaikille!

Tekoälyllä tuotettu kuvitus vuoden 2023 Tulevaisuuspäivään

Tänään vietämme kansallista Tulevaisuuspäivää. Päivän toimintuokiona voit vastata tulevaisuuskyselyyn. Sen ovat laatineet Delfoi-metodilla Otavian, Metodixin ja Otaniemen lukion asiantuntijat.

Tänä vuonna tulevaisuuspäivän kysely on rakennettu erityisesti nuorille. Teemat koskettavat ja kiinnostavat kuitenkin iästä tai muusta taustamuuttujasta huolimatta. Kyselyssä on kolme väitettä. Oman kannanoton lisäksi on tilaa kommenteille. Vastaaminen on anonyymiä.

Tulevaisuuspäivän Delfoi-kysely: bit.ly/tulevaisuuspaiva23

Linkkiä voi jakaa vapaasti eteenpäin! Kyselyn saa auki myös alla olevalla QR-koodilla.

Miten ennakoida digimurrosta opinpolulla – keskustelutilaisuus keräsi yhteen yli 50 opetusalan ammattilaista

Keskiviikkona 8.3. viidenkymmenen hengen opettajista ja opetusalan ammattilaisista koostuva joukko kokoontui pohtimaan, miten ennakoida digimurrosta opinpolulla. Tunnin kestäneessä zoom-tapaamisessa pohdittiin sitä, miten tekoäly vaikuttaa näkymiin opettamisen, opiskelun ja työelämän maisemissa.  

Esikeskustelijoina tilaisuudessa toimivat Tarmo Toikkanen Sitrasta ja Anne Rongas Otavialta.  Tilaisuus on osa helmikuussa alkanut Tekoäly oppimisen tukena -verkostoitumista, jonka  tavoitteena on opettajan ja opiskelijan ensiapupakettien yhteistuottamisen käynnistäminen. Tilaisuuden aikana kymmenen osallistujaa ilmoitti halukkuutensa osallistua ensiapupaketin tekemiseen Suomen eOppimiskeskuksen Skillhive-alustalla. 

Murroksen keskellä 

Keskustelutilaisuus alkoi digimurroksesta. Tekoäly on täällä, eikä se ole poistumassa mihinkään. Opetusalan on sopeuduttava siihen, halusi se sitä tai ei. 

 • Vain aurinkomyrsky poistaa tekoälyn maapallolta, Rongas summasi osallistujien kokemukset.  – Tämän kanssa nyt eletään, hyvässä ja pahassa. 

Vaikka tekoälyä koskevat julkinen keskustelu on liikkunut ääripäistä toiseen, keskustelutilaisuudessa korostui praktinen suhde tekoälyyn. 

 • Tekoäly on tullut. Nyt pitää miettiä, miten me voimme hyödyntää sitä, yksi keskustelijoista totesi. 

Toinen keskustelijoista vertasi tekoälyä laskimen tuloon.  Kun laskimet 1970-luvulla yleistyivät, ne muuttivat ja mullistivat matematiikan opetuksen. Myös silloin keskustelu liikkui ääripäissä, kauhukuvissa ja utopioissa. 

 • Sen sijaan että antaudumme kauhukuviin tai heittäydymme yltiöoptimistiin, voisimme keskittyisimme asennekasvatukseen, yksi keskustelija ehdotti. – Miten tehdä tekoälystä oppimisen väline, eikä sen este. 

Millaista asennekasvatusta tekoäly sitten vaatii?  Keskustelussa esiin nousi pedagogisen prosessin tärkeys. 

 • Meillä on työelämässä rutiinitehtäviä ja haastavia tehtäviä. Haastavat tehtävät ovat niitä, joissa tapahtuu oppimista. Jos tavoite on vain päästä lävitse eli suorittaa, käy järkeen käyttää tekoälyä plagioimiseen. Opettajan tehtävä on myydä oppilaalle halu oppia, Toikkanen summasi. 

Tekoälyn opettaminen koettiin tärkeäksi myös siksi, että tekoäly tulee olemaan keskeinen osa tulevaisuuden työelämää. 

 • Koulutamme ihmisiä tulevaisuuden työelämään. Miksi jättäisimme tulevaisuuden työelämän välineet opettamatta koulussa ja jättäisimme ne työelämän opetettaviksi? yksi keskustelijoista kysyi. 

Säälitään opettajia 

Keskiviikon tapaamista leimasi positiivinen suhtautuminen tekoälyyn. Tekoälyn uhat tunnistettiin, mutta kaikki keskustelijat halusivat nähdä tekoälyn oppimisen mahdollistajana, eivät sen esteenä. Ymmärrystä löytyi kuitenkin myös niille opettajille, jotka näkevät tekoälyn vain uhkana. 

 • Säälitään vähän opettajiakin, yksi keskustelijoista totesi. –   Murros on vaativa meille kaikille, mutta etenkin heille, joita tekoäly ei lähtökohtaisesti kiinnosta. 

Muutosvastarinnan paheksumisen sijaan keskustelijat halusivat etsiä luovia ratkaisuja tekoälyn hyödyntämiseen koulussa. 

 • Kollegoiden kanssa keskusteleminen tekoälystä on välillä hidasta, mutta ajattelen että jos itse opetan oppilaita käyttämään tekoälyä, niin käytäntö leviää myös muihin aineisiin, yksi keskustelijoista totesi. 

Keskustelussa nostettiin esiin myös se, ettei opiskelijoita voi pakottaa käyttämään tekoälyä. Jos opiskelija ei halua käyttää tekoälyä, häntä ei voi siihen pakottaa. Se vaikeuttaa osaltaan tekoälyn hyödyntämistä opetuksessa.

Osaamisen osoittaminen Chat GPT3 -aikakaudella

Ketukopteri oli  9.2.2023 mukana järjestämässä Osaamisen osoittaminen Chat GPT3 -aikakaudella – keskustelutilaisuutta SITRA:n tiloissa Ruoholahdessa. Tapahtumaa luotsasivat Anne Rongas, Kari A. Hintikka ja Tarmo Toikkanen. Tapahtuman tarkoitus oli koota osaava ja innostunut porukka, jonka voimin olisi mahdollista kirjoittaa opettajille, ohjaajille ja opiskelijoille suunnatut ensiapupaketit aiheesta. Pohdittiin myös näihin liittyvää keskustelunavausta, jota voisi hyödyntää niin lukioissa kuin laajemmin eri yhteyksissä.

Keskustelutilaisuudessa esille nousi viisi merkittävää tekoälyn murroskohtaa, jota keskustelunavauksessa tulisi käsitellä.

 1. Tekoälyn potentiaali opiskelun apurina 
 2. Tekoälyn potentiaali opettajan tai ohjaajan apurina
 3. Yhdenvertaisuus eli tekoälyn käyttötaitojen opettaminen kouluissa
  • Miten taata tilanne, että jokaisella on samat mahdollisuudet ja osaaminen tekoälyjen hyödyntämiseen
 4. Jatkuva hätä eli tekoälyn tuottamat plagiaatit
 5. Työelämän ja ammattien nopea muutos ja tähän kytkeytyvä tulevaisuusohjaus

Teemojen työstämistä jatketaan, sillä muutos on suuri ja vaikuttaa kaikkiin vielä pitkään lähivuosina. Yhteistyöverkoston työskentelymuotoja etsitään. Ensimmäisenä valmistellaan Avoimen opetuksen viikon (OEW) -verkkotapahtumia maaliskuun toiselle viikolle.

ChatGPT -internet-hakukone potenssiin tuhat: 

maailman energiasyöpöin puppusanageneraattori vai monipuolinen tukiäly

ITK-webinaarissa tehtiin online-osallistumisen historiaa, kun peräti 218 ihmistä saapui kuuntelemaan Otavian tekoälyasiantuntijoita Lauri Ylä-Jussilaa ja Kari A. Hintikkaa. Yhtä paljon kuuntelijoita ei ole ollut millään muulla ITK-webinaarilla koko webinaarin historian aikana. 

Myrskyvaroitus 

Hintikka esitteli omassa alustuksessaan ChatGPT:n ja muiden nykyisten tekoälyjen mahdollisuuksia ja rajoituksia niin opetuksen kuin luovien alojen näkökulmasta. Hänen mukaansa ChatGPT  on antanut myrskyvaroituksen työelämälle. Samoilla linjoilla oli myös Ylä-Jussila.

 • Tiedän, että tämä kuulostaa dramaattiselta, mutta mielestäni voidaan perustellusti sanoa, että kyseessä on opetusmaailmaa koskeva paradigman murros, Ylä-Jussila totesi. 

Hintikka vertasi ChatGPT:n tuloa sellaisiin opetusmaailmaa muuttaneisiin innovaatioihin kuin internetin hakukoneisiin ja Wikipediaan. Muutos organisaatioiden ja yksilöiden tasolla on jo näkyvä, mutta paljon on vielä tulossa.  

Uhka vai mahdollisuus

Ylä-Jussila ja Hintikka eivät suhtaudu tekoälyihin kritiikittömästi. Nykyiset tekoälyt tekevät vielä paljon virheitä. 

 • Esimerkiksi ChatGPT keksi Tampereen yliopistolle professuurin, jota ei ole, Ylä-Jussila kertoo. 

Ylä-Jussilan ja Hintikan mielestä paukkuja ei kuitenkaan kannata käyttää tekoälyn tuottamien tuotoksien tunnistamiseen. Tekoälyt kehittyvät niin nopeasti, että tekniset plagiaattien tunnistamisen keinot vanhenevat yhtä nopeasti kuin niitä keksitään. 

 •  Sanoisin, että paukut ja ajattelu kannattaa kohdentaa siihen, miten monin tavoin opiskelijat ja opetushenkilökunta voivat hyödyntää tekoälyjä osana arkeaan, eikä niinkään kontrolloimiseen, Hintikka toteaa. 

Hintikan mukaan ChatGPT on jo nyt osoittautunut hänen työssään oivaksi avuksi sparrailussa ja laajojen aineistojen jäsentelyssä. Myös Ylä-Jussila on hyötynyt omassa työssään tekoälystä. Hän kertoo, että tekoälyä voi käyttää opetuksessa vaikkapa keskustelukumppanina tai opiskelijoiden tiedonhaun apuna.

ChatGPT on oiva, mutta ei erehtymätön apuri 

Tekoälyt ovat vielä kaukana täydellisestä. Ne tekevät paljon virheitä, eivät tunnista tulevaisuutta eivätkä ota kantaa moraalisiin kysymyksiin. Lisäksi tekoälyt, kuten ihmisetkin, kuormittuvat ja väsyvät. Ylä-Jussila ja Hintikka puhuvatkin tekoälyistä työkavereina, eivät niinkään teknisinä apuvälineinä. 

 • Usein ChatGPT tuottaa ihan virheellistä tietoa, mutta jos tiedonhakijalla on perustiedot asiasta, se tukee ja auttaa, Ylä-Jussila toteaa. 

Hintikka kertookin puhuvansa tekoälyn (Artificial Intelligence) sijaan mieluummin tukiälystä (Intelligence Augmentation), jonka tavoitteena on auttaa ihmistä. 

 • Tukiäly seuloo laajasta aineistosta oleellisen – jäsentää ja lajittelee ja ehkä myös tulkitsee aineistoa –  kun taas tekoäly on viime kädessä ihmisen valvomaa tai autonomista toimintaa, hän toteaa. 

Tukiäly auttaa ja tulkitsee, mutta ihmisten lailla sekin on erehtyväinen.